Geoportal Czudec - strzyżowski - Obszary chronione Czudec - strzyżowski

Obszary chronione Czudec - strzyżowski

Ochrona przyrody w Czudcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czudcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Czudca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czudca

obszar chronionego krajobrazu
  • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5303.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 66.0 ha
rezerwat
  • Wielki Las: 88.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czudec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: