Obszary chronione Wielopole Skrzyńskie - ropczycko-sędziszowski

Ochrona przyrody w Wielopolu Skrzyńskiym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wielopolu Skrzyńskiym? Sprawdź aktualne statystyki dla Wielopola Skrzyńskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wielopola Skrzyńskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 775.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 3102.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 705.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: