Geoportal Niebylec - strzyżowski - Obszary chronione Niebylec - strzyżowski

Obszary chronione Niebylec - strzyżowski

Ochrona przyrody w Niebylcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Niebylcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Niebylca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Niebylca

obszar chronionego krajobrazu
  • Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 4258.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 2264.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 1041.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 146.0 ha
rezerwat
  • Wilcze: 0.07 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Niebylec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: