Obszary chronione Darłowo - sławieński

Ochrona przyrody w gminie Darłowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Darłowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Darłowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Darłowo

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski": 6643.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki" (woj. zachodniopomorskie):
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Bukowo: 2041.0 ha
  • Dolina Wieprzy i Studnicy: 1396.0 ha
  • Jezioro Kopań: 1092.0 ha
  • Słowińskie Błoto: 193.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno: 6.1 ha
rezerwat
  • Słowińskie Błota: 195.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Przybrzeżne wody Bałtyku: 0.35 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Darłowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: