Obszary chronione Mielno - koszaliński

Ochrona przyrody w Mielnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mielnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Mielna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mielna

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski": 6213.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Bukowo: 639.0 ha
  • Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski: 12.0 ha
rezerwat
  • Łazy: 167.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zatoka Pomorska: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Koszalin, Ochrona przyrody Będzino, Ochrona przyrody Darłowo
Przejdź na nowy: Geoportal Mielno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: