Obszary chronione Postomino - sławieński

Ochrona przyrody w Postominie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Postominie? Sprawdź aktualne statystyki dla Postomina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Postomina

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki" (woj. zachodniopomorskie): 6216.0 ha
 • Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki: 4.6 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski": 0.23 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy: 2061.0 ha
 • Dolina Wieprzy i Studnicy: 1021.0 ha
 • Przymorskie Błota: 100.0 ha
 • Jezioro Kopań: 75.0 ha
rezerwat
 • Zaleskie Bagna: 115.0 ha
 • Zaleskie Bagna: 0.2 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki: 0.52 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Przybrzeżne wody Bałtyku: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Postomino

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: