Geoportal Dębowa Łąka - wąbrzeski - Obszary chronione Dębowa Łąka - wąbrzeski

Obszary chronione Dębowa Łąka - wąbrzeski

Ochrona przyrody w Dębowej Łące

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dębowej Łące? Sprawdź aktualne statystyki dla Dębowej Łąki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dębowej Łąki

obszar chronionego krajobrazu
 • Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny "Zgniłka-Wieczno-Wronie": 1435.0 ha
 • Doliny Drwęcy: 75.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.9 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dębowa Łąka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: