Obszary chronione Bobrowo - brodnicki

Ochrona przyrody w Bobrowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bobrowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bobrowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bobrowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 3064.0 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 0.04 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 35.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.4 ha
 • : 8.8 ha
 • : 4.5 ha
 • : 4.3 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.16 ha
 • :
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 8.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bobrowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: