Geoportal Dmosin - brzeziński - Obszary chronione Dmosin - brzeziński

Obszary chronione Dmosin - brzeziński

Ochrona przyrody w Dmosinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dmosinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dmosina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dmosina

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Mrogi i Mrożycy: 4702.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - otulina: 234.0 ha
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich: 37.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wola Cyrusowa: 74.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Mrogi: 19.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dmosin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: