Geoportal Łyszkowice - łowicki - Obszary chronione Łyszkowice - łowicki

Obszary chronione Łyszkowice - łowicki

Ochrona przyrody w Łyszkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łyszkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Łyszkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łyszkowic

użytek ekologiczny
  • : 0.58 ha
  • : 0.38 ha
rezerwat
  • Kwaśna Buczyna: 15.0 ha
  • Bukowiec: 4.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łyszkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: