Geoportal Nowosolna - łódzki wschodni - Obszary chronione Nowosolna - łódzki wschodni

Obszary chronione Nowosolna - łódzki wschodni

Ochrona przyrody w Nowosolnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowosolnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowosolnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowosolnej

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Mrogi i Mrożycy: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich: 2947.0 ha
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - otulina: 38.0 ha
rezerwat
  • Wiączyń: 8.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowosolna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: