Obszary chronione Dołhobyczów - hrubieszowski

Ochrona przyrody w Dołhobyczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dołhobyczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dołhobyczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dołhobyczowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5755.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Dołhobyczowskie: 343.0 ha
  • Zachodniowołyńska Dolina Bugu: 77.0 ha
  • Suśle Wzgórza: 27.0 ha
rezerwat
  • Suśle Wzgórza: 27.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowego Bugu: 77.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Telatyn, Ochrona przyrody Ulhówek, Ochrona przyrody Mircze
Przejdź na nowy: Geoportal Dołhobyczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: