Geoportal Mircze - hrubieszowski - Obszary chronione Mircze - hrubieszowski

Obszary chronione Mircze - hrubieszowski

Ochrona przyrody w Mirczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mirczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Mircza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mircza

obszar chronionego krajobrazu
  • Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4009.0 ha
  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 2257.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Zachodniowołyńska Dolina Bugu: 612.0 ha
  • Adelina: 434.0 ha
  • Lasy Mirczańskie: 153.0 ha
  • Lasy Dołhobyczowskie: 129.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Tyszowiecka: 1782.0 ha
  • Dolina Środkowego Bugu: 967.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mircze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: