Geoportal Telatyn - tomaszowski - Obszary chronione Telatyn - tomaszowski

Obszary chronione Telatyn - tomaszowski

Ochrona przyrody w Telatynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Telatynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Telatyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Telatyna

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Posadów: 3.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zlewnia Górnej Huczwy:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ulhówek, Ochrona przyrody Dołhobyczów, Ochrona przyrody Mircze
Przejdź na nowy: Geoportal Telatyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: