Obszary chronione Stargard Szczeciński

Ochrona przyrody w Stargardzie Szczecińskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Stargardzie Szczecińskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Stargardu Szczecińskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Stargardu Szczecińskiego

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie: 2697.0 ha
 • Dolina Krąpieli: 233.0 ha
użytek ekologiczny
 • Dolina rzeki Iny: 16.0 ha
 • Dolina rzeki Iny: 9.2 ha
 • Dolina rzeki Iny: 5.8 ha
 • Dolina rzeki Iny: 2.1 ha
 • Dolina rzeki Iny: 1.8 ha
 • Żabie uroczysko na Ziemii Stargardzkiej: 0.47 ha
 • Śródleśne Mokradło w Poczerninie: 0.44 ha
 • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - IV:
rezerwat
 • Ozy Kiczarowskie: 1.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Jezioro Miedwie i okolice: 2781.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: