Geoportal Dorohusk - chełmski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dorohusk - chełmski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dorohusk - chełmski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dorohusk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Dorohusku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Dorohusku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dorohusk

Sprawdź MPZP Dorohusk dla dowolnej działki w Dorohusku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Dorohusk z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk, polegającej na: zmianie przeznaczenia terenu po byłej kopalni piasku, położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 1889, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892 w miejscowości Świerże, na teren sportu i rekreacji z zielenią i strzelnicą sportową.
  Numer uchwały: XXXIX/218/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-31
 • Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Dorohusk z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk dla trasy przebiegu projektowanej linii energetycznej 110KV Chełm-Dorohusk na terenie gminy Dorohusk uwzględniajacej koncepcję dróg szybkiego ruchu i omijającej obszar Natura 2000 z wyłączeniem terenu dla którego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świerże-Kolonia i Zalasocze.
  Numer uchwały: XXIV/119/2016
  Data uchwalenia: 2016-11-08
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/154/2009 RADY GMINY DOROHUSK z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostkach strukturalnych Świerże Kolonia i Zalasocze, gminy Dorohusk
  Numer uchwały: XXXIX/154/09
  Data uchwalenia: 2009-04-30
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/153/2009 RADY GMINY DOROHUSK z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Okopy gminy Dorohusk
  Numer uchwały: XXXIX/153/09
  Data uchwalenia: 2009-04-30
 • UCHWAŁA Nr XLV/247/01 RADY GMINY W DOROHUSKU z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk.
  Numer uchwały: XLV/247/01
  Data uchwalenia: 2001-11-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Dorohusk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: