Obszary chronione Dorohusk - chełmski

Ochrona przyrody w Dorohusku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dorohusku? Sprawdź aktualne statystyki dla Dorohuska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dorohuska

obszar chronionego krajobrazu
 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4165.0 ha
park krajobrazowy
 • Chełmski Park Krajobrazowy: 3879.0 ha
 • Chełmski Park Krajobrazowy - otulina: 1813.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Torfowiska Chełmskie: 1119.0 ha
 • Poleska Dolina Bugu: 913.0 ha
 • Las Żaliński: 763.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 112.0 ha
 • : 4.0 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Roskosz: 358.0 ha
 • Brzeźno: 124.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowego Bugu: 3438.0 ha
 • Chełmskie Torfowiska Węglanowe: 1670.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dorohusk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: