Geoportal Dłutów - pabianicki - Obszary chronione Dłutów - pabianicki

Obszary chronione Dłutów - pabianicki

Ochrona przyrody w Dłutowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dłutowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dłutowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dłutowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Środkowej Grabi: 1.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Grabia: 55.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 14.0 ha
 • : 9.6 ha
 • : 5.0 ha
 • : 3.4 ha
 • : 2.2 ha
 • : 0.8 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Borkowice: 472.0 ha
 • Dąbrowa II: 114.0 ha
 • Dąbrowa I: 57.0 ha
 • Dolina Grabi: 0.07 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dłutów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: