Obszary chronione Dubicze Cerkiewne - hajnowski

Ochrona przyrody w Dubiczach Cerkiewnych

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dubiczach Cerkiewnych? Sprawdź aktualne statystyki dla Dubicz Cerkiewnych, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dubicz Cerkiewnych

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Białowieska: 10421.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Białowieska: 2316.0 ha
 • Jelonka: 1404.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 40.0 ha
 • : 5.7 ha
 • : 2.4 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.3 ha
rezerwat
 • Czechy Orlańskie: 77.0 ha
 • Starzyna: 77.0 ha
 • Jelonka: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Białowieska: 2316.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dubicze Cerkiewne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: