Obszary chronione Hajnówka

Ochrona przyrody w Hajnówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Hajnówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Hajnówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Hajnówki

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Białowieska: 0.01 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.3 ha
 • : 8.2 ha
 • : 3.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 0.22 ha
 • : 0.1 ha
 • : 0.07 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Białowieska: 6.7 ha
rezerwat
 • Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Białowieska: 6.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Hajnówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: