Geoportal Duszniki - szamotulski - Obszary chronione Duszniki - szamotulski

Obszary chronione Duszniki - szamotulski

Ochrona przyrody w Dusznikach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dusznikach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dusznik, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dusznik

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy Bytyńskie: 442.0 ha
rezerwat
  • Duszniczki: 0.79 ha
  • Huby Grzebieniskie: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Duszniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: