Geoportal Kaźmierz - szamotulski - Obszary chronione Kaźmierz - szamotulski

Obszary chronione Kaźmierz - szamotulski

Ochrona przyrody w Kaźmierzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kaźmierzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Kaźmierza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kaźmierza

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy: 0.05 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy Bytyńskie: 860.0 ha
rezerwat
  • Bytyńskie Brzęki - otulina: 16.0 ha
  • Bytyńskie Brzęki: 15.0 ha
  • Huby Grzebieniskie: 15.0 ha
  • Brzęki przy Starej Gajówce - otulina: 10.0 ha
  • Brzęki przy Starej Gajówce: 6.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Tarnowo Podgórne, Ochrona przyrody Duszniki, Ochrona przyrody Rokietnica
Przejdź na nowy: Geoportal Kaźmierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: