Geoportal Tarnowo Podgórne - poznański - Obszary chronione Tarnowo Podgórne - poznański

Obszary chronione Tarnowo Podgórne - poznański

Ochrona przyrody w Tarnowie Podgórnym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tarnowie Podgórnym? Sprawdź aktualne statystyki dla Tarnowa Podgórnego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tarnowa Podgórnego

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy: 1243.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tarnowo Podgórne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: