Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dynów - rzeszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dynów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Dynów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Dynów, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dynów

Sprawdź MPZP Dynów dla dowolnej działki w gminie Dynów. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr V/31/2003 RADY GMINY W DYNOWIE z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Dynów
  Numer uchwały: V/31/03
  Data uchwalenia: 2003-04-10
 • UCHWAŁA Nr V/32/2003 RADY GMINY DYNÓW z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bachórz 1/02" w Gminie Dynów
  Numer uchwały: V/32/03
  Data uchwalenia: 2003-04-10
 • Uchwała Nr XVIII/152/2000 Rady Gminy Dynów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Harta Mj-1/2000"
  Numer uchwały: XVIII/152/00
  Data uchwalenia: 2000-05-25
 • Uchwała Nr IV/25/98 Rady Gminy w Dynowie z dnia 3 grudnia 1998 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "F05 MRj"
  Numer uchwały: IV/25/98
  Data uchwalenia: 1998-12-03
 • Uchwała Nr IV/27/98 Rady Gminy w Dynowie z dnia 3 grudnia 1998 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "F07 MRj"
  Numer uchwały: IV/27/98
  Data uchwalenia: 1998-12-03
 • Uchwała Nr IV/26/98 Rady Gminy w Dynowie z dnia 3 grudnia 1998r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "F06 MRj"
  Numer uchwały: IV/26/98
  Data uchwalenia: 1998-12-03

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Dynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: