Geoportal Dywity - olsztyński - Obszary chronione Dywity - olsztyński

Obszary chronione Dywity - olsztyński

Ochrona przyrody w Dywitach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dywitach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dywit, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dywit

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Środkowej Łyny: 5980.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Warmińskie Buczyny: 478.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno Bażęgi: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Olsztyn, Ochrona przyrody Świątki, Ochrona przyrody Jonkowo
Przejdź na nowy: Geoportal Dywity

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: