Geoportal Świątki - olsztyński - Obszary chronione Świątki - olsztyński

Obszary chronione Świątki - olsztyński

Ochrona przyrody w Świątkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Świątkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Świątków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Świątków

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Pasłęki: 2577.0 ha
  • Dolina Środkowej Łyny: 415.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 436.0 ha
  • Warmińskie Buczyny: 13.0 ha
użytek ekologiczny
  • Kwiecewo: 123.0 ha
rezerwat
  • Kwiecewo - otulina: 272.0 ha
  • Kwiecewo: 113.0 ha
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 79.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 1714.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Świątki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: