Geoportal Jonkowo - olsztyński - Obszary chronione Jonkowo - olsztyński

Obszary chronione Jonkowo - olsztyński

Ochrona przyrody w Jonkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jonkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jonkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jonkowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Pasłęki: 3678.0 ha
  • Dolina Środkowej Łyny: 842.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Warmińskie Buczyny: 428.0 ha
  • Rzeka Pasłęka: 321.0 ha
  • Jonkowo-Warkały: 227.0 ha
użytek ekologiczny
  • Giedajty: 17.0 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 321.0 ha
  • Kamienna Góra: 95.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 1774.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jonkowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: