Geoportal Działdowo - działdowski - Obszary chronione Działdowo - działdowski

Obszary chronione Działdowo - działdowski

Ochrona przyrody w gminie Działdowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Działdowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Działdowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Działdowo

obszar chronionego krajobrazu
  • Dąbrówieński: 308.0 ha
  • Grzybiny: 279.0 ha
  • Doliny Rzeki Nidy i Szkotówki: 34.0 ha
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 0.21 ha
użytek ekologiczny
  • Torfianki Działdowskie: 326.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Welska: 116.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Wkry i Mławki: 3074.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Działdowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: