Obszary chronione Lipowiec Kościelny - mławski

Ochrona przyrody w Lipowcu Kościelnemu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipowcu Kościelnemu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipowca Kościelnego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipowca Kościelnego

obszar chronionego krajobrazu
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 10610.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Baranie Góry: 181.0 ha
  • Olszyny Rumockie: 150.0 ha
rezerwat
  • Baranie Góry: 181.0 ha
  • Olszyny Rumockie: 149.0 ha
  • Dolina Mławki: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Wkry i Mławki: 2763.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: