Pozwolenia na budowę Dzikowiec - kolbuszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Dzikowcu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Dzikowca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Dzikowcu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Dzikowca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Dzikowcu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana decyzji Nr 189/2015 z 24.06.2015 r
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.94.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na działce nr ewid. gr 2080 w Lipnicy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego o budynku mieszkalnego z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i gazową na dz. nr ewid. gr 1108/7 w Dzikowcu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na działce nr ewid. gr 519/4 w Lipnicy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na działce nr ewid. gr 2084/2 w Lipnicy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o pomieszczenia dla koni (boksy) wraz z przyłączem wodociągowym, stanowiąca I etap zamierzenia budowlanego p.n.: Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego i pomieszczenia dla koni (boksy) oraz dodatkowe pomieszczenia gospodarczo-socjalne na działce nr ewid. gr 1472 w Dzikowcu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.67.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na dz. nr ewid. gr 1287/9 w Mechowcu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.64.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gr 8302 w Lipnicy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.63.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gr 5022/1 w Wilczej Woli
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr 122/2021 z 30.03.2021
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.7640.2.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Dzikowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: