Geoportal Dzikowiec - kolbuszowski - Obszary chronione Dzikowiec - kolbuszowski

Obszary chronione Dzikowiec - kolbuszowski

Ochrona przyrody w Dzikowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dzikowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dzikowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dzikowca

obszar chronionego krajobrazu
 • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 8071.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 15.0 ha
 • : 13.0 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.4 ha
 • : 1.6 ha
 • : 0.92 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.27 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Sandomierska: 12085.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dzikowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: