Geoportal Majdan Królewski - kolbuszowski - Pozwolenia na budowę Majdan Królewski - kolbuszowski

Pozwolenia na budowę Majdan Królewski - kolbuszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Majdanie Królewskim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Majdanu Królewskiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Majdanie Królewskim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Majdanu Królewskiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Majdanie Królewskim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na działce nr ewid. gr 1186 w Woli Rusinowskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.90.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Jednorodzinny budynek mieszkalny z zewnętrzną instalacją elektryczną i gazową, przyłącz wodociągowy oraz budynek gospodarczy na dz. nr ewid. gr 626 w Hucie Komorowskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.88.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego z instalacjami wewnętrznymi t.j.: wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczną: instalacjami zewnętrznymi: elektryczna i gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej na cz. dz. nr ewid. gr 1623 w Krzątce
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.74.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego z przybudowanym garażem z instalacjami wewnętrznymi tj. wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną; instalacjami zewnętrznymi tj. elektryczna i gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na ścieki oraz przyłączem wodociągowym do studni kopanej, budowa budynku gospodarczo-garażowego z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną na dz. nr ewid. gr 1144/18 w Hucie Komorowskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.72.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego o dodatkowe pomieszczenie użytkowe oraz budowa zbiornika na wody deszczowe na działkach nr ewid. gr 344/29, 344/10, 344/31, 344/30, 344/28 w Brzostowej Górze: zmiana decyzji nr 320/2017 z 01.09.2021 r
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i gazową, budowa budynku gospodarczo-garażowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na dz. nr ewid. gr 2255, 2256, 2381 w Majdanie Królewskim
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.7640.2.58.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i gazową, budowa budynku gospodarczo-garażowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na dz. nr ewid. gr 1642/1, 1642/2, 1542 w Krzątce
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.54.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego celem zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny na dz. nr ewid. gr 1136 w Komorowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym oraz zewnętrzną instalacją elektryczną i gazową, budowa budynku gospodarczo-garażowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na dz. nr ewid. gr 44/1 w Hucie Komorowskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, zewnętrzną instalacja elektryczna i gazową na działkach nr ewid. gr 1186/3, 1186/4, 1186/2, 1187 w Komorowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.45.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Majdan Królewski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: