Geoportal Fajsławice - krasnostawski - Obszary chronione Fajsławice - krasnostawski

Obszary chronione Fajsławice - krasnostawski

Ochrona przyrody w Fajsławicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Fajsławicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Fajsławic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Fajsławic

park krajobrazowy
  • Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina: 390.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Wąwóz Zagajnik w Siedliskach I": 6.9 ha
  • "Łęg olszowy koło źródeł Krynicy w Fajsławicach": 3.6 ha
  • "Źródliska Marianki w Suchodołach": 3.3 ha
  • "Kamieniołomy w Woli Idzikowskiej": 1.1 ha
  • "Wąwóz Siedliska koło ujęcia wody": 0.59 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Marianki: 86.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Fajsławice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: