Geoportal Firlej - lubartowski - Obszary chronione Firlej - lubartowski

Obszary chronione Firlej - lubartowski

Ochrona przyrody w Firleju

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Firleju? Sprawdź aktualne statystyki dla Firleja, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Firleja

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza: 5452.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Wieprz: 263.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 192.0 ha
  • : 164.0 ha
  • : 4.2 ha
  • : 3.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Tyśmienicy:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Firlej

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: