Geoportal Ostrówek - lubartowski - Obszary chronione Ostrówek - lubartowski

Obszary chronione Ostrówek - lubartowski

Ochrona przyrody w Ostrówku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ostrówku? Sprawdź aktualne statystyki dla Ostrówka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ostrówka

użytek ekologiczny
  • "Tarkawka": 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Tyśmienicy: 640.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ostrówek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: