Geoportal Lubartów - lubartowski - Obszary chronione Lubartów - lubartowski

Obszary chronione Lubartów - lubartowski

Ochrona przyrody w gminie Lubartów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubartów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubartów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubartów

park krajobrazowy
  • Kozłowiecki Park Krajobrazowy: 4290.0 ha
  • Kozłowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 2204.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.9 ha
  • : 4.2 ha
  • : 2.7 ha
  • : 1.7 ha
rezerwat
  • Kozie Góry: 41.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubartów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: