Pozwolenia na budowę Gawłuszowice - mielecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gawłuszowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gawłuszowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gawłuszowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gawłuszowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gawłuszowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr 929/2, 930, 931, 935, 936, 937, 938/4, 938/5, 942, 943, 944, 947, 948, 950, 982, 983
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.392.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku hali magazynowej z wewnętrznymi instalacjami, wiaty magazynowej, budowa ziemnego odcinka kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, dz. nr ewid 929/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.228.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Aneks do projektu - Budowa budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie zagrodowej zatw. dec. Starosty nr 741/2019 z dnia 21.08.2019r., dz. nr 279, 280, 281, 282, 263/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.182.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • napowietrzna sieć energetyczna oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XIII.7843.2.20.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Tarnobrzegu,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, dz. nr 194/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1085.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa napowietrznego odcinka sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Krzemienica, dz. nr 401/3, 401/4, 880, 877, 851/1, 974/1, 974/2, obręb 0032 Krzemienica, Gm. Gawłuszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.738.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 303/7, 303/8, 303/9 obręb 0029 Brzyście, Gm. Gawłuszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.708.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej, dz. nr 121/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.940.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikiowej gazu płynnego złożonej z dwóch zbiorników naziemnych o pojemności 4850l każdy oraz wew. instalacji gazu płynnego w budynku biurowo-socjanlno-technicznym w msc. Młodochów, gm. Gawłuszowice, dz. nr ewid. 453, 454,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.808.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków. Budowa budynku gospodarczo- garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.790.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gawłuszowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: