Pozwolenia na budowę Padew Narodowa - mielecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Padwi Narodowej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Padwi Narodowej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Padwi Narodowej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Padwi Narodowej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Padwi Narodowej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wiaty gospodarczej w zabudowie zagrodowej, dz. nr 1537
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.438.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty gospodarczej wolnostojącej z przeznaczeniem do przechowywania maszyn rolniczych i płodów rolnych w zabudowie zagrodowej, dz. nr 659
  Nr wniosku/zgłoszenia: Ab.6740.384.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z istniejącym przyłączem na budynku, dz. nr 777
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.299.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, w tym gazową, z zew. odcinkiem instalacji gazowej od układu redukcyjno-pomiarowego oraz z zew. Odcinkiem instalacji elektroenergetycznej od złącza pomiarowego. Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wew. instalacjami. dz. nr 3611, 3612, obręb 0052 Padew Narodowa, Gm. Padew Narodowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.303.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki nr 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 697/2, 285 oraz przyłącze gazowe średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, poł. na dz. nr 697/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.276.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi, w tym ziemnymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz budynku gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną w zabudowie zagrodowej, dz. nr ewid. 579
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.267.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wiatą wraz z wew. instalacją elektryczną oraz jej zew. odcinkiem od złącza pomiarowego, dz. nr 261, 262, obręb 0059 Zaduszniki, Gm. Padew Narodowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.240.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr 1513
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.188.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr 1127
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.186.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Aneks do projektu - Budowa wew. Instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zalicznikowym - ziemnym odcinkiem instalacji gazowej n/c PE dn32, dec. Nr 663/2014 z dnia 01.10.2014r. dz. nr 1344
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.191.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Padew Narodowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: