Geoportal Gawłuszowice - mielecki - Obszary chronione Gawłuszowice - mielecki

Obszary chronione Gawłuszowice - mielecki

Ochrona przyrody w Gawłuszowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gawłuszowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Gawłuszowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gawłuszowic

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Tarnobrzeska Dolina Wisły: 60.0 ha
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 5.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gawłuszowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: