Pozwolenia na budowę Tuszów Narodowy - mielecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Tuszowie Narodowym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Tuszowa Narodowego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Tuszowie Narodowym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Tuszowa Narodowego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Tuszowie Narodowym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Aneks - do projektu w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego: "Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku pawilonu usługowego" do dec. nr 566/09 z dn. 30.07.2009r. dz. nr 949/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.473.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłącza do dwóch punktów redukcyjno-pomiarowych dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr 788, 805, 682/2, 681/5, 680/6
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.466.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej, dz. nr 1250, 1249, 1247, 1245, 1244, 1243/4, 1243/3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.439.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej, dz. nr 1420/75, 1420/74, 1420/72
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.438.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej, dz. nr 1509/57, 1509/83, 1509/116
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.437.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z przyłączem wodociągowym, szczelnego , bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej z budynku, przyłącza gazu do budynku wraz z instalacją zbiornikową gazu płynnego o poj. 2,7m3 na płycie żelbetowej, dz. nr 1523/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.394.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i urządzeniami budowlanymi w tym: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacja, instalacje zewnętrzne: elektryczna od układu pomiarowego do budynku, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacji sanitrnej, 297/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.370.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami, w tym gazową, z zew. Odcinkami: instalacji gazowej od układu redukcyjno-pomiarowego, instalacji elektroenergetycznej od złącza pomiarowego i kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, dz. nr 1169/2, obręb 0096 Malinie, Gm. Tuszów Narodowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.338.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wew., zew. Odcinkiem instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków. Budowa przyłącza wodociągowego, dz. nr 777, obręb 0089 Borki Nizińskie, Gm. Tuszów Narodowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.331.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wew. instalacji gazowej wraz z podziemnym odcinkiem instalacji gazowej, w istniejącym budynku mieskzalnym jednorodzinnym poł. na dz. nr 3122/1, 3121, 3120
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.274.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: