Obszary chronione Gostycyn - tucholski

Ochrona przyrody w Gostycynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gostycynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gostycyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gostycyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Zalewu Koronowskiego: 3336.0 ha
 • Doliny rzeki Kamionki: 642.0 ha
 • Doliny rzeki Sępolenki: 109.0 ha
park krajobrazowy
 • Tucholski Park Krajobrazowy - otulina: 1704.0 ha
 • Tucholski Park Krajobrazowy: 662.0 ha
 • Krajeński Park Krajobrazowy: 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich: 193.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 40.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 4.6 ha
 • : 4.0 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.4 ha
 • : 3.3 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.02 ha
rezerwat
 • Dolina Rzeki Brdy: 184.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 1718.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Sośno