Obszary chronione Sośno - sępoleński

Ochrona przyrody w Sośnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sośnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sośna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sośna

obszar chronionego krajobrazu
 • Ozów Wielowickich: 1093.0 ha
park krajobrazowy
 • Krajeński Park Krajobrazowy: 411.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 12.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 8.8 ha
 • : 5.2 ha
 • : 4.7 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.13 ha
 • :
 • :
rezerwat
 • Wąwelno: 4.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sośno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: