Geoportal Grabowiec - zamojski - Obszary chronione Grabowiec - zamojski

Obszary chronione Grabowiec - zamojski

Ochrona przyrody w Grabowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Grabowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Grabowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Grabowca

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.02 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 661.0 ha
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy: 618.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Wolicy: 238.0 ha
  • Rogów: 12.0 ha
  • Wygon Grabowiecki: 8.4 ha
  • Gliniska: 0.05 ha
rezerwat
  • Wygon Grabowiecki: 6.4 ha
  • Rogów: 1.5 ha
  • Gliniska: 0.32 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Grabowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: