Geoportal Skierbieszów - zamojski - Obszary chronione Skierbieszów - zamojski

Obszary chronione Skierbieszów - zamojski

Ochrona przyrody w Skierbieszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skierbieszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Skierbieszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skierbieszowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.71 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy: 12968.0 ha
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 953.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Wolicy: 698.0 ha
  • Las Orłowski: 333.0 ha
  • Horodysko: 2.9 ha
  • Kornelówka:
użytek ekologiczny
  • "Horodyska": 1.9 ha
rezerwat
  • Broczówka: 6.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Skierbieszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: