Geoportal Kraśniczyn - krasnostawski - Obszary chronione Kraśniczyn - krasnostawski

Obszary chronione Kraśniczyn - krasnostawski

Ochrona przyrody w Kraśniczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kraśniczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kraśniczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kraśniczyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 972.0 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy: 9570.0 ha
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 1438.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Drewniki: 65.0 ha
rezerwat
  • Głęboka Dolina: 289.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kraśniczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: