Geoportal Gródek nad Dunajcem - Obszary chronione Gródek nad Dunajcem

Obszary chronione Gródek nad Dunajcem

Ochrona przyrody w Gródku nad Dunajcem

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gródku nad Dunajcem? Sprawdź aktualne statystyki dla Gródka nad Dunajcem, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gródka nad Dunajcem

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 8742.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Wyspa Grodzisko: 3.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Chełmiec, Ochrona przyrody Łososina Dolna, Ochrona przyrody Korzenna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: