Geoportal Korzenna - nowosądecki - Obszary chronione Korzenna - nowosądecki

Obszary chronione Korzenna - nowosądecki

Ochrona przyrody w Korzennej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Korzennej? Sprawdź aktualne statystyki dla Korzennej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Korzennej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 646.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca: 114.0 ha
  • Biała Tarnowska: 4.9 ha
rezerwat
  • Cisy w Mogilnie: 34.0 ha
  • Diable Skały: 17.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Korzenna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: