Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gródek - białostocki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gródek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gródku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gródku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gródek

Sprawdź MPZP Gródek dla dowolnej działki w Gródku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb Załuki)
  Numer uchwały: IV/35/19
  Data uchwalenia: 2019-01-29
 • Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek
  Numer uchwały: IX/73/15
  Data uchwalenia: 2015-07-31
 • Uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)
  Numer uchwały: XLI/314/14
  Data uchwalenia: 2014-06-27
 • Uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy Gródek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 119, 120 i 121/2 o łącznej powierzchni 8,5 ha, położonych na gruntach wsi Borki w Gminie Gródek w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową, turystyczno-hotelową
  Numer uchwały: XXIII/184/09
  Data uchwalenia: 2009-03-18
 • UCHWAŁA Nr XX/150/08 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Downiewo w gminie Gródek
  Numer uchwały: XX/150/08
  Data uchwalenia: 2008-11-14
 • UCHWAŁA Nr XX/151/08 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działki Nr ew. 53/18 o pow. 10,0 ha, położonej na gruntach wsi Grzybowce w Gminie Gródek woj. podlaskie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną letniskową i pensjonatową z dopuszczeniem jednorodzinnej i agroturystycznej
  Numer uchwały: XX/151/08
  Data uchwalenia: 2008-11-14

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Gródek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: