Geoportal Szudziałowo - sokólski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szudziałowo - sokólski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szudziałowo - sokólski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Szudziałowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Szudziałowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Szudziałowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Szudziałowo

Sprawdź MPZP Szudziałowo dla dowolnej działki w Szudziałowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXII/173/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Szudziałowo (wieś Stare Trzciano, obręb geodezyjny Trzcianno Stare – dz. nr 75)
  Numer uchwały: XXXII/173/10
  Data uchwalenia: 2010-06-29
 • Uchwała nr XXIX/155/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/8, 117/10, 314/1, 314/2 i 314/3, o łącznej powierzchni 2,054ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – z dopuszczeniem letniskowej i pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym handlowych.
  Numer uchwały: XXIX/155/10
  Data uchwalenia: 2010-03-05
 • Uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i 34, położonych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.
  Numer uchwały: XXVII/143/09
  Data uchwalenia: 2009-11-25
 • Uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315 o łącznej powierzchni 8,1ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową agroturystyczną, pensjonatową i letniskową) – z dopuszczeniem jednorodzinnej, na zasadach wymienności oraz usług zdrowia i opieki społecznej
  Numer uchwały: XXV/134/09
  Data uchwalenia: 2009-09-10
 • UCHWAŁA Nr XXX/178/06 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 18 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Szudziałowo obejmującego działkę 66 położoną we wsi Boratyńszczyzna.
  Numer uchwały: XXX/178/06
  Data uchwalenia: 2006-09-18
 • Uchwała Nr I/7/02 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Szudziałowo obejmującej działkę 27/2 położoną we wsi Ostrów Północny.
  Numer uchwały: I/7/02
  Data uchwalenia: 2002-11-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Gródek, MPZP Sokółka, MPZP Krynki
Przejdź na nowy: Geoportal Szudziałowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: