Geoportal Gromadka - bolesławiecki - Obszary chronione Gromadka - bolesławiecki

Obszary chronione Gromadka - bolesławiecki

Ochrona przyrody w Gromadce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gromadce? Sprawdź aktualne statystyki dla Gromadki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gromadki

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Czarnej Wody: 0.14 ha
park krajobrazowy
  • Przemkowski Park Krajobrazowy: 11973.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wrzosowisko Przemkowskie: 4982.0 ha
  • Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka: 582.0 ha
  • Jelonek Przemkowski: 36.0 ha
  • Gałuszki w Chocianowie: 30.0 ha
użytek ekologiczny
  • Cietrzewiowe wrzosowisko: 466.0 ha
rezerwat
  • Buczyna Piotrowicka: 173.0 ha
  • Torfowisko Borówki: 38.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 23450.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gromadka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: